Phần hướng dẫn đăng kí tài khoản Forex chi tiết xem tại đây:

http://bow-finance.com/archives/284

Hướng dẫn đặt lệnh Forex tại video này:

  

Linh đăng kí tài khoản tại đây: